دانلود رایگان آموزش مکالمه انگلیسی | دانلود رایگان سی دی مهران میرزایی مدرس زبان | استاد مهران میرزایی | دانلود رایگان آموزش زبان مهران میرزایی|استاد مهران میرزایی مدرس زبان

بهترین و کاربردی ترین مجموعه حال حاضر آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مجموعه صوتی

Dideban

با استاد مهران ميرزايي


ترم مقدماتی جلسه دوم :

Take it as good omen به فال نیک بگیرین

Omen برکت

یکی از سخت ترین بخش های زبان انگلیسی یادگیری حروف اضافه است. برای مثال کلمه لوک به تنهایی به معنی انگاری هست و باحروف اضافه معنی های مختلفی به خود میگیرد

Look over بازجویی

Look into بررسی کردن

Look for جستجو کردن

Look gather انتقام گرفتن

Look up تو دیکشنری دنبال لغت گشتن

Get گرفتن

Get back برگشتن

Get back at تلافی کردن

Get up برخاستن

Get in سوارشدن

Get against استثمار کردن

Look انگاری

Anxious مضطرب

she was extremely anxious about her exams

You look anxious

You look happy, what is it?خوشحال به نظر میرسی . چی شده

You look unhappy, what is it? ناراحت به نظر میرسی چی شده

Sad غمگین

You look sad, what is it?

You look tired, what is it/خسته

Depressed افسرده

Angry عصبانی

You look worriedنگران

To feel uneasy or concerned about something

فرق worry با anxious

کمی anxious حاد تر هست

You look solemn پکر

ازدست کی عصبانی هستی؟ who are you angry with

Who are your children angry with?

Who are you angry with?

Are you angry with me?

Is your mother angry with me?

-I am angry with my mother

Is your mother angry with you?

-He is angry with me

Is your fiancé angry with your colleague?

-My colleague is angry with my boss

Is your fiancé angry with your mother?

He is angry with my father?

Are your children angry with you?

-They are angry with my teacher

Are you angry with my secretary?

Who are you angry with?

Who are you worried about?

Who is your mother worried about?

Who is your brother worried about?

Who is your friend worried about?

Who are your children worried about?

Who is your fiancé worried about?

Who are you worried about?

Who is your husband worried about?

Are you worried about me?

-I am worried about my mother

Is your mother worried about you?

-She is worried about her colleague.

Is your fiancé worried about her?

-She is worried about her boss.

Who are you worried about?

Are you worried about me?

-I am worried about you

What is your son like? پسرت چه جوریه؟

What is your mother like?

What is your daughter like?

What is your country like?

Who is your son worried about?

I am worried about your job

What is your boss like?

What is your secretary like?

What is your friend like?

What is your city like?

What is your class like?

What is the weather like?

What is the sea like?

What is the film like?

What is your brother like?

What are the Iranian people like?

What are the Isfahani people like?

So must the better چه بهتر

اسامی قابل شمارش

There are some apples in the fridge.

There are some tomatoes in the fridge.

There are some bananas in the fridge.

There are some eggs in the fridgeتخم مرغ هست تو یخچال

هست There are some

هرچیزی که قابل شمارش باشد با این لحن شروع می شود There are some

There are some glasses on the table.

There are some chairs in the class.

Some فقط برای جملات مثبت استفاده میشود

وقتی جمله سوالی یا منفی باشد از any استفاده می کنیم

سر میز بشقاب هست؟ Are there any plates on the table?

اسم بعد از any حتما به صورت جمع می آید و بنابراین s میگیرد.

Are there any glasses on the table?

Yes there are some.

There are some glasses in the kitchen.

Are there any chairs in the class?

There are some chairs in the saloon.

لغت جا در انگلیسی به صورت Seat استفاده می شود

برای مثال می پرسیم درکلاس جا هست؟ Are there any seats in the class?

There are some seats in the saloon.

Are there any seats on the plain?

Are there any tickets for tonight?

There some tickets for tomorrow.

پرواز میشه flight. برای مثال می پرسیم. پروازی به لندن هست؟ Are there any flights to London?

There are some flights to London

Are there any flights to Bandar abbas?

Car parkجاپارک

Are there any car parks in the street?

There are some car parks in the street.

نکته: در این درس یاد میگیریم که در هنگام پرسش در خصوص وجود داشتن چیزی به ماهیت آن توجه کنیم.

برای مثال انتظار ما از پرسیدن وجود تخم مرغ در یخچال این است که تعدادی وجود دارد.

در واقع ماهیت تخم مرغ جمع بودن را به ذهن متوادر می سازد. ولی سوال در خصوص اینکه در اتاق تلویزیون هست؟

دیگر ماهیت جمع را به ذهن نمی رساند و بنابراین در این گونه موارد نمی توانیم از any استفاده کنیم.

Is there a …. برای ماهیت مفرد از این ساختار استفاده میکنیم

Is there a TV in your room?

Is there a Telephone in your room?

Is there a balcony here?

Is there a cooker in your office?

Is there a fridge in your kitchen?

به ضبط ماشین میگن Stereo و به ضبط خونگی میگن Cassette Player

ماشینتون ضبط داره؟ Is there a stereo in your car?

Are there any? هست؟

There are someبله هست

This is a nice flatآپارتمان قشنگیه

This is a nice hotel.

This is a nice room.

بفرماییدHere you are

یه موقع به همراه بفرمایید اسم وسیله رو هم میگیم.

بفرمایید اینم کلیدتونHere is your Key

Here is your recorder.

Here is your glass.

Here is your scarf.

Here is your ring.

بفرما اینم چمدونتونه Here is your Case

Here is your passport.

بفرماییدHere you are

Here is the Plan.

فرق Plan با map؟

Plan نقشه ساختمون و Map نقشه جغرافیایی رو میگن

There is a living room اتاق پذیرایی هست

The kitchen, bedroom, bathroom and there is a toilet

Is there a balcony?

No there isn’t.

Is there a telephone in the living room?

Here is the kitchenبفرما اینم آشپزخونشه

It’s very small خیلی کوچیکه

Yes. It isn’t very largeبزرگ نیست

But there is a cooker and a fridge.

Is there a fridge in the kitchen?

Cabinet

Are there any cabinets in the kitchen?

There are some cabinets under the sink

Are there any cabinets under the sink?

There are some cabinets over the sink.

Where is the toilet?

Where is the bank?

Where is the supermarket?

Proverb:

Easy come easy go باد آورده را باد می برد


دانلود ترم مقدماتی جلسه دوم:

دانلود کلاس استاد میرزایی مدرس زبان انگلیسی | دانلود سی دی استاد مهران میرزایی مدرس زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 2 =