دانلود رایگان آموزش مکالمه انگلیسی | دانلود رایگان سی دی مهران میرزایی مدرس زبان | استاد مهران میرزایی | دانلود رایگان آموزش زبان مهران میرزایی|استاد مهران میرزایی مدرس زبان

بهترین و کاربردی ترین مجموعه حال حاضر آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مجموعه صوتی

Dideban

با استاد مهران ميرزايي


ترم مقدماتی جلسه چهارم :

Would you like to draw a cheque? میخوای چک بکشی؟

برای جابجا کردن کرکره هم از draw استفاده می شود

Would you like to draw curtain?

There is some money in my account. Would you like to draw a cheque?

I am hungry. I would like to serve the dinner.

روزه هستی؟ are you on a fast?

Is your mother on a fast?

میخوای روزه بگیری؟ would you like to go on a fast?

میخوای روزه بگیری یا روزه ات رو بشکنی؟ would you like to go on a fast or break your fast?

میخوای با من ازدواج کنی؟ would you like to marry me?

میخوام طلاقت بدم I would like to divorce you

میخوام طلاق بگیرم I would like to get divorce

میخوای طلاق بگیری؟ would you like to get divorce?

I would like to start the class.

Pay attention to me.

جمله های دستوری و امری

از کسی میخوای که کاری رو انجام بده. البته کسی که باهاش راحتیم. درواقع این جملات حالت غیر رسمی دارد.

در رو ببند shut the door

Open the window

Lock the door

Lock the door. I would like to change my cloth.

Stay here. I would like to speak with you.

Serve the dinner. I am hungry.

Set the table. I would like to serve the breakfastمیخوام افطار رو بکشم

Come with meهمرام بیا

Follow meدنبالم بیا

Wait for me

Wait for my father

Wait for my husband

Change your seat

Pull the car overبزن کنار

Pull the car over. I would like to speak with you.

Turn off the lights. I would like to take a nap

Turn off the TV

Turn on the lights

Turn on the radio. I would like to listen to the news

Turn up the radio.

Turn down the radio.

Wind down the window پنجره رو پایین بکش

تلفظ اسمیه اش “ویند” به معنی باد

تلفظ فعلیه اش “وایند” به معنیه کشیدن

Fold the cloth لباس ها رو تاکن

Stop itبس کن دیگه

That’s enoughبسه دیگه (وقتی کسی چیزی داره برامون ت

هرفعلی بعد از stop با ing همراه میشه

دست بردار از سیگار کشیدنstop smoking

بسه دیگه رانندگی کردن stop driving

دست بردار از این بازیگوشی کردنstop fooling around

Foolish احمقانه رفتار کردن

دست بردار از این بچه بازیها stop acting like a baby

دست بردار دیگه stop it

حالا جملات منفی امری

Don’t stay here.

Follow me. Don’t follow me.

Don’t turn on the lights روشن نکن

Don’t lock the door

Don’t pull the car over

Don’t wait for me

Don’t turn down the radio

Don’t wind down the window

Don’t turn up the radio

Don’t come with me

Don’t go in نرو داخل

Speak upبلند صحبت کن

Don’t speak up بلند صحبت نکن

از این جملات دستوری همه جایی نمی تونیم استفاده کنیم و مودبانه نیست البته بی ادبانه هم نیست و کاملا دوستانه است ولی حالت رسمی تر این جملات به شکل زیر می باشد.

با اضافه کردن یک “میشه” به اول جمله. برای مثال (میشه در رو قفل کنید؟)

Could you lock the door?

Could you stay here?

Could you follow me? میشه دنبالم بیای

Could you turn off the lights?میشه چراغ ها رو روشن کنی

Could you lock the door?

Could you serve the dinner?میشه شام رو بکشی

Could you set the table?

Could you change your seat? میشه جاتون رو عوض کنین؟

Could you park here?

Could you turn on the radio?

Could you turn up the radio?

Could you? میشه ؟

تذکر: این جمله هارو “می تونین” تلقی نکنین. این اشتباهی بوده که در مدارس به ما یاد دادن. درواقع فقط معنیه ” میشه ” رو با خود دارد.

Could you pull the car over? میشه بزنی کنار ؟

Give me. بده به من

Give me the salt نمک رو بده به من

Could you give me the salt? میشه نمک رو بدی به من ؟

Could you wait for me?

Could you wind down the window?

Could you turn on the lights? میشه برق ها رو روشن کنی ؟

حالت منفیش

Could you not stay here? میشه ؟

توجه کنیم که:در وسط جمله نمی توانیم از don’t استفاده کنیم

I can

I can’t

I can don’t نداریم

Could you not stay here? میشه نمونی اینجا ؟

Could you not follow me? میشه دنبال من نیای ؟

Could you not turn off the lights?

Could you not set the table here?

Could you not park here?

Could you not wait for me? میشه منتظر من نباشی

Could you not do it? میشه این کار رو انجام ندین

Could you do it? میشه انجامش بدین

چند جور ” میشه ” داریم:

1- مودبانه ولی صمیمی (مثالش به برادرت)

Can you stay here?

2- یک پله مودبانه تر could you stay here

3- خیلی مودبانه تر would you stay here

تو نامه ها حتما دیدیم: خواهشمند است…

از حالت سوم درزمان تشریفات استفاده می شود. بنابراین برای ما بهتر است که همیشه از حالت دوم استفاده کنیم.

استفاده از please در این جمله ها لزومی نداشته و بود یا نبودش جمله را مودبانه نمی کند بلکه ساختدار جمله است که تاثیر گذار خواهد بود.

Could you fold my cloth?میشه لباس هام رو تا کنی؟

Could you not park here?

shall I

در تمامی این موارد، سوال از دیگران بود. حالا ساختاری رو یاد می گیریم که سوال از خود یا خودمون باشه. مثال: بمونم اینجا؟ یا بمونیم اینجا؟

Shall we stay here?

Shall I stay here?بمونم اینجا؟

یعنی فقط shall I و shall we داریم

Shall we serve the dinner?

Shall we park here? همینجا پارک کنیم

Shall we seat here? بشینیم همینجا

Shall I seat here?

Shall we start?شروع کنیم

Shall I start?

Shall we go to the cinema?

Shall I go to the cinema?برم سینما

Shall we set the table here? بچینم میزو همینجا

Shall I set the table here?

Shall we order a stake? استیک سفارش بدیم

Shall we eat dinner out?

Shall I eat dinner out?

Shall we stay here?

Where shall we stay? کجا بمونیم

Where shall we park?

Where shall I park?

What shall we order?

Which film shall we go?کدوم فیلم رو بریم

حالا جوابش

Shall we stay here? – Let’s stay

Shall we lock the door? – Let’s lock the door قفل کنیم

Shall we go to the cinema? – Let’s go

Which film shall we go? – Let’s go “here without me”

What shall we order? -Let’s order the stake

با آوردن یک s در انتهای شغل به مکان انجام کار اشاره می کنیم

برای مثال hair dresser آرایشگر

Hair dresser’s آرایشگاه

نانوا Baker

نانوایی baker’s

قصاب butchers

قصابی butcher’s

دکتر Doctor

مطب doctor’s

دو نفر در آرایشگاه نشستن و شوهر های خودشون رو به رخ هم می کشنshowing off

My husband is wonderfulشوهر من فوق العاده است

Really? Is he?

Yes. He is big. Strong and handsome

Well. My husband isn’t big or very strong but he’s very intelligent.

Intelligent?

Yes.

He can speak 6 languages

Can he?

Which languages can he speak?

He can speak French, Spanish, Italian, German, Arabic and Japanese.

Oh. My husband is very athletic

Athletic?

Yes. He can swim, ski, Play football, cricket and rugby and he cook.

Sorry. Can your husband cook? My husband can’t play sport but he is excellent cook.

Is he?

Yes. And he can sew, Iron. He is a very good husband

Really?

Is he English?

My husband is wonderfulشوهرمن فوق العاده است

My son is wonderfulپسرمن فوق العاده است

My wife is wonderfulزن من فوق العاده است

My daughter is wonderfulدخترمن فوق العاده است

My teacher is wonderfulمعلم من فوق العاده است

My colleague is wonderfulهمکارمن فوق العاده است

My husband is extraordinary شوهرمن استثنایی است

Handsome خوشتیپ

Beautiful برای خانم ها استفاده می شود

Intelligentباهوش

Intelligence هوش

Ministry of Intelligenceوزارت اطلاعات

Is he intelligent? باهوشه

گرامر Can

Can به معنای تونستن هم هست ولی بهتر است که از “بلده” استفاده کنیم. برای مثال ” پسرم بلده شنا کنه” ” دختر من آشپزی بلده “

I can speak 4 languagesمن 4 تا زبون بلدم

My father can speak 3 languages

من شش تا زبان بلدم I can speak 6 languages

شما چند تا زبون بلدید how many languages can you speak

پدرتون چند تا زبان بلده؟ how many languages can your father speak?

پسرتون چند تا زبان بلده؟ how many languages can your son speak

How many languages can your daughter speak?

How many languages can your boss speak?

How many languages can your colleague speak?

How many languages can you speak?

چه زبونایی رو بلدی which languages can you speak

همکارت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your colleague speak?

مادرت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your mother speak?

بلده can he?

My husband is very athleticشوهرم ورزشکاره

Is your daughter athletic?

برای ورزش های تک نفره به هیچ عنوان نمی توان از playاستفاده کرد

در این مکالمه اگر ترتیب رعایت نشود کاملا اشتباه هست. در ورزش های تک نفره از he can فاکتور گرفته و در ورزشهای گروهی این مکالمه از he can play

Can your mother swim مادرت شنا بلده

Can your brother ski? برادرت اسکی بلده

Can you play football? فوتبال بلدی

Can you drive?

Can you cycleدوچرخه سواری بلدی

Can you play volleyball?

Can you play tennis?

Can you play chess? شطرنج بلدی

Can you play backgammon? تخته نرد بلدی

Can he cook? آشپزی بلده

I can’t cook من آشپزی بلد نیستم

Can your mother cook?

I can’t cook

Can you cook Iranian food?

I can cook Japanese food.

What can you cookچی بلدی بپزی

What can your mother cook?

What can your husband cook?

I can cook everything

She can’t cook anything هیچی بلد نیست بپزه

My husband can cook everything

Sportورزش

Play sport ورزش کردن

My husband can’t play sport

I can’t play sport

My brother can play sport

Can your husband play sport?

Can your daughter play sport?

Which sport can you play چه ورزش هایی رو بلدی?

Which sport can your daughter play? دخترت چه ورزش هایی رو بلده

Excellent ماهر

Excellent cook آشپز ماهریه

My brother can’t play football but he is an excellent cook

He can sew.

Can you iron?

Can she iron?

Can you work with the computer?

Can your son work with the computer?

I can’t work with the computer.

My brother can work with computer?

What can you do?

What can your husband do?

My husband can’t do anythingهیچ کاری بلد نیست

She can’t do anything

Proverb:

Out of sight, out of mindاز دل برود هر آنکه از دیده برفت


دانلود ترم مقدماتی جلسه چهارم:

دانلود کلاس استاد میرزایی مدرس زبان انگلیسی | دانلود سی دی استاد مهران میرزایی مدرس زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × دو =