دانلود رایگان آموزش مکالمه انگلیسی | دانلود رایگان سی دی مهران میرزایی مدرس زبان | استاد مهران میرزایی | دانلود رایگان آموزش زبان مهران میرزایی|استاد مهران میرزایی مدرس زبان

بهترین و کاربردی ترین مجموعه حال حاضر آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مجموعه صوتی

Dideban

با استاد مهران ميرزايي


ترم مقدماتی جلسه پنجم :

how many languages can you speakشما چند تا زبون بلدی

how many languages can your father speak? پدرتون چند تا زبان بلده؟

how many languages can your son speakپسرتون چند تا زبان بلده؟

How many languages can your daughter speak?

How many languages can your boss speak?

How many languages can your colleague speak?

How many languages can you speak?

چه زبونایی رو بلدی which languages can you speak

همکارت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your colleague speak?

مادرت چه زبونایی رو بلده؟ which languages can your mother speak?

Vehicleوسیله نقلیه

Departureخروج

Arrivalورود

Excuse me.

Yes. Can I help you?

Yes. I’d like some information about train please.

Where to?

To London.

When?

Tomorrow

Morning or afternoon?

In the evening. About 6 o’clock.

There is one 6.40

Thank you.

Can I help you? می تونم کمکتون کنم

I am at your service. What can I do for you?

I would like some information about trains. یه سری اطلاعات می خواستم درمورد قطارها

I would like some information about planes. یه سری اطلاعات می خواستم درمورد هواپیماها

I would like some information about flights. یه سری اطلاعات می خواستم درمورد پروازها

یسری اطلاعات می خواستم در مورد اتوبوس ها تون I would like some information about your coaches

توضیح: اتوبوس های داخل شهری رو میگن bus و اتوبوس های خارج از شهر را coach میگن

یسری اطلاعات می خواستم در مورد کلاس ها تون I would like some information about your classes

یسری اطلاعات می خواستم در مورد روشتون I would like some information about your method

یسری اطلاعات می خواستم در مورد محصولتون I would like some information about your product

یسری اطلاعات می خواستم در مورد خانوادتون I would like some information about your family

یسری اطلاعات می خواستم در مورد شهریه ها تون I would like some information about your tuitions

چه نوع اطلاعاتی می خواین؟what kind of information would you like?

Where to? مخففwhere would you like to go هست

Tomorrow فردا

The day after tomorrow پسفردا

Next week هفته بعد

Next Friday جمعه بعد

This Friday این جمعه

مهم ترین جمله این مکالمه :

Morning or afternoon?

In the evening. About 6 o’clock.

ما در فارسی در جواب “صبح یا بعد از ظهر ؟” فقط آن زمان را نام می بریم

مثلا می گوییم “صبح”

ولی همان گونه که در مکالمه مشخص است در زبان انگلیسی به این شکل نیست و باید زمان با حرف اضافه صحیح استفاده شود

In the evening غروب

In the afternoonبعد از ظهر

In the morning

At night

At midnightنصف شب

At dawn سحر

یدونه هست برای ساعت ده و چهل دقیقه

There is one at 10:40

There are some هست

There are two دوتا هست

One at 6 and the other at eleven و دیگری

دقت کنیم که وسط جمله از another نمی توانیم استفاده کنیم چون بعدش باید اسم بیاد مثل another class ( کلاس دیگر)

One at 5 and the others at 11 وبقیه در ساعت

Here is your ticket بفرمایید اینم بلیطتون

How many are you? چند نفرین ؟

شروع درس I have got

I have got a carماشین دارم

I have got a house خونه دارم

I have got a wife

I have got a husband

I have got two sons

I have got a villa

سبک British

از این به بعد به جای have یا has یه got اضافه کنین میشه have got یا has got

My father has got a villa

My fiancé has got a villa

My children have got a car

I have got a wife

I have got two sisters

I have got a job

I have got a key

I have got a passport

I have got a recorder

My secretary has got a husband

My brother has got a wife

My sister has got a husband

My father has got a shop

My brother has got a villa in celardash

My mother has got a car

My husband has got a factory

My brother has got your number

My son has got a visa

My daughter has got this film

My children have got dinner

حالا سوالیش

Have you got a wife?

Have you got a husband?

Have you got a passport?

Have you got a teacher?

حالا به این سوال توجه کنین

بچه دارین؟ اینجا با توجه به ماهیت جمع بچه ها have you got any children

Has your brother got any children?

Has your sister got any children?

Have you got any brothers?

Has your wife got any sisters?

Has your colleague got any brothers?

Have your friends got any brothers?

Have you got any friends in Shiraz?

Has your father got any friends in Manchester?

He has you got some friends in Shiraz

Have you got any relatives there? اونجا قوم و خویشی داری؟

Has your brother got any relatives in IRAN?

شما دوستی تو ایران داری؟have you got any friends in Iran?

Has your brother got any relatives here?

Have got any contacts in the office? پارتی داری

My father has got some contacts

Have you got any question?

Has your mother got any problems with me?

How many brothers has your brother got?

Has she got?

Has your father got?

Have your children got?

Have you got?

What have you got?چی داری

When have you got? کی داری

Where have you got? کجا داری

How have you got? چجوری داری

Have you got? داری

I have got a break time?

Have you got a break time?

Propertyدارایی ها- ویژه گی ها

Hi there سلام از راه دور مثلا از پشت پنجره

My name is Gloria Gaston

I am an actress

I am from London

I have got a flat in London

I have got a house in Hollywood with swimming pool.

I have got a new Rolls Royce and a lot of money in the bank

I have got three wonderful children in Hollywood

Life is greatزندگی محشره

I have got everything

Have you got everything?

حالا منفیش

My name is Tom Atkins

I am from London too?

I am brokeبی پولم.عاص و پاسم

Bankrupt ورشکسته

I haven’t got any money

I haven’t got a job or a house or a car

I haven’t got a wife and I haven’t got any children

Life is terribleافتضاحه

Horrible وحشتناکه

Life is awful زندگی گنده

Awful جاهای زیادی میشه بکار بردش. برای مثال هرجا بخوایم بگیم که گنده(فیلم گندیه. زندگی گندیه .غذای گندیه)

I haven’t got anything

What have you got?

I have got everything

Proverb:

A little body has got a great soulفلفل نبین چه ریزه ، بشکن ببین چه تیزه


دانلود ترم مقدماتی جلسه پنجم:

دانلود کلاس استاد میرزایی مدرس زبان انگلیسی | دانلود سی دی استاد مهران میرزایی مدرس زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × سه =