دانلود رایگان آموزش مکالمه انگلیسی | دانلود رایگان سی دی مهران میرزایی مدرس زبان | استاد مهران میرزایی | دانلود رایگان آموزش زبان مهران میرزایی|استاد مهران میرزایی مدرس زبان

بهترین و کاربردی ترین مجموعه حال حاضر آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مجموعه صوتی

Dideban

با استاد مهران ميرزايي


ترم مقدماتی جلسه هفتم :

ou have got a lot of thingsتو خیلی چیزها داری

برعکس زندگی من افتضاح هست. عاص و پاسم. هیچی ندارمon the contrary. Life is terrible. I haven’t got anything

به خدا من هیچی ندارم باز کنم ببینی؟ I swear to god. I haven’t got anything. Shall I open it

عجله داشتن.to be in hurry

I am in a hurryمن عجله دارم

دقت کنید که در جمله “عجله داشتن”. به دلیل وجود “داشتن” نباید از have got استفاده کنیم بلکه ساختار این استراکچر به شکلto be in hurry هست

خدای من اینجارو نگاه تو همه چی داریOh dear. Look at this. You have got every thing

I am so sorry I haven’t got this model

Shall I show you another model?

You have got a lot of things in your case

I haven’t got any thing in my case shall I open my case

You haven’t got any thing what shall I order?

Could you take me to the hotel I haven’t got a map

Has your father got any contact I have got some problems?

Prank شوخی خرکی

مزاحم من نشو. من شوهر دارمDon’t disturb me. I have got a husband

خدای من خیلی گرونه ارزانترش رو دارین؟ Oh dear its very expensive. Have you got a cheaper one

میشه من رو به نزدیک ترین هتل ببرین Could you take me to the nearest hotel

Have you got any luggage?

اوه. خدای من. اینجا رو نگاه. تقلّبیه که Oh dear look at this. It’s fake

این دورو برا دستشویی هست؟ میخوام بشاشم 😉 Is there a toilet near here? I would like to call the nature

Call the nature اصطلاح عامیانه برای دستشویی رفتن

اونیکه پشت ویترین هست رو به من نشون میدین؟ من میخوام بخرمش Could you show me that recorder on the window

I would like to buy it

برادرتون چه ورزش هایی رو بلده؟ Which sports can your brother play

میخوای پیاده بری خونه یا تاکسی بگیری؟ Would you like to walk home or take a taxi

I have got some drugs. Shall we hitchhike?

اینجا کابینت نیست اصلا. من کجا بزارم There aren’t any cabinets here. Where shall I put it

چی داری؟ What have you got

چی دارین بگین؟ What have you got to say

میشه معرفیش کنین؟ Could you introduce him

Shall I draw a checkچک بکشم

میخوام این تی شرت رو امتحانش کنم. چی کار کنمI would like to try on this T-shirt

What shall I do

دستشویی کجاست؟ Where is john

بیشتر در انگلیس کاربرد دارد.

حال استمراری

What are you doing?داری چیکار می کنی

What are you doing?داری چیکار می کنی

مادرت داره چیکار میکنه؟ What is your mother doing

برادرات دارن چیکار میکنن؟ What are your brothers doing

همکارت دارن چیکار میکنه؟ What is your colleague doing

همه جملات زیر را با فعل ( دارم) ترجمه کنین. در این بخش با این لحن آشنا می شیم. که در واقع تکنیکی برای شناخت حال استمراری است

I am eating now.

I am driving in my car

I am walking in street

I am talking with you

She is reading a book

I am sitting in the park

I am going to my home

He is watching tv

We are playing soccer

They are thinking about it

He’s asking people about their free time.

He’s asking people about the social problems.

What is he asking people?

Who is he asking?

What are you talking about?

I’m talking about my wife.

Who is he talking about?

Smile لبخند زدن laughing خندیدن

Are you frowning? داری اخم می کنی

Are you swimming? No I am listening

در این ساختارسوال نمی شود که الان؟ چون این ساختار دقیقا برای زمان حال است

What am I doing? You are teaching

I am shaking my hand

What is your mother/father/sister doing?

What are your brothers doing?

دارم به تو فکر می کنم I am thinking to you

دارم می رقصم I am dancing

I am dancing Arabic on the table

دارم کانال عوض می کنم I am switching the channel

توجه کنیم که در دو مورد عوض کردن Change نمیشه یکی عوض کردن کانال تلویزیون و یکی دیگه عوض کردن رشته تحصیلی

I would like to switch my major

دارم میز رو میچینم I am setting the table

دارم تو آشپز خونه آشپزی می کنم I am cooking in the kitchen

داری شام ات رو می خوری Are you eating dinner

دارم تو جاده رانندگی می کنم I am driving on the road

دارم لباس هام رو عوض میکنم I am changing my cloth

چرا داری گریه می کنی why are you crying

دارم می خندم I am Laughing

I am watching TV/ cooking/ changing the cassettes/ changing my cloths

I am thinking about you/driving on the road/dancing with your Mother

Are you crying? Why are you crying?

I am serving the dinner/setting the table/washing the dishes/parking the car

Are you following me?

I am eating the dinner/

My brother is escaping فرار کردن escape

قبل از سازهای موسیقیthe بکار می بریم My brother is playing the piano

در زدن Someone is knocking the door

I am serving the customers مشتری را راه انداختن to be serving

I am clapping clap دست زدن/ snapping snapبشکن زدن / pinching pinch نیشگون گرفتن

دارم پیانو می زنم I am Playing the Pianoدقت کنیم که قبل از ابزار های موسقی حتما The بیاریم

چرا داری کثافت کاری می کنی why are you jerking up

آدم لات بی سرو پا Jerk

دارم بشکن می زنم I am snapping

از گشنگی داره میمیرهI am serving the dinner because she is starving

Home stay students دانش آموزانی که در ازای پرداخت پول با یک خانواده انگلیسی

زندگی می کنند برای زبان آموزی

به این مکالمه توجه کنین:

اگر به انتهای اسم در انگلیسی s اضافه بشه یعنی “خانوادشون”

Tomas is student. He staying with the taylor‘s خانواده تیلورها

Tomas is a student. He is staying with Taylors. An English Family

-Hello Miss Taylor. Can you help me? I am doing my homework and I can’t understand this word.

-Which one? Oh it’s difficult. I can’t help you now I am watching something.

-OH. What are you watching?

-I am watching cowboy film

-Can Mr. Taylor help me?

-No he can’t. He is reading.

-What is he reading?

-He is reading a magazine

-What about Kate?

-She can’t help you know. She is Phoning to some one

-oh. Who is she phoning?

-she is phoning her boyfriend

-you are asking a lot of questions tonight Tomas

-am I

-Well I am practicing my English

Home stay studentتوماس از اون دانشجوهاست که تو خونه می مونن. معمولا تو انگلیس به این شکل هست که یک نفر خونش رو دراختیار زبان آموز قرار میده و اینطوری سریعتر انگلیسی یاد میگیریم

My son is staying with the hamidi’s in shiraz زندگی کردن با… (بصورت موقتی)

Is your son staying with Briton’s in Toronto?

My grandmother is staying with me مادر بزرگم با من زندگی می کنه

Who is your son staying with? پسرتون با کی زندگی می کنه

I am doing my homework من دارم مقشهایم را می نویسم

Are you doing your home work here? Don’t disturb me. مزاحم من نشو

I can’t understand this word

من معنی این لغت را نمی توانم بفمم. اینجا can به معنی توانستن است. باید به فعلی که همراه با can می آید توجه کنیم. بیشتر اوقات can به معنای بلد بودن است و گاهی نیز به معنای توانستن

I can’t understand your meaning من منظورت را متوجه نمی شوم

My wife can’t understand meهمسرم من را درک نمی کند

Together باهم

Each other همدیگر

We can’t understand each other ما نمیتوانیم همدیگر را بفهمیم

Why cant you help me now? I am watching some things

I am sure your husband is watching something in his room

I am watching the cowboy film/police story film/ comic film/ love story film/horror filmترسناک/documentary filmمستند/fiction film تخیلی

Is your mother reading my diary دفترچه خاطرات

مادر شما داره دنبال چیزی میگرده Is your mother looking for anything

داری دنبال کجا می گردی؟ Where are you looking for

دارم دنبال این آدرسه میگردم. I am looking for this address

I think that man is looking for somewhere

داری دنبال بهونه می گردی Are you looking for an excuse

چرا داری دنبال بهونه می گردی Why are you looking for an excuse

She is calling some one به کسی داره زنگ می زنه / she is calling my brother

توجه: Calling مثل marry ، حرف اضافه ندارد

-Good morning

-Good morning. Can I help you?

-I am looking for a book

-What’s the title? عنوانش چیه

-Instant Englishانگلیسی فوری

-Have you got it?

-Yes we have

-How much is it?

-5 pounds

-May I see it?

– Yes of Corse. Here you are

Who is your mother calling over and over هی (تعداد زیاد)

You are asking a lot of questions. … am I??

Practice تمرین

Exercise ورزش

I am practicing, I am exercising

دقت کنیم که معنی” بدونه” میشه without ولی برای مواد مثل روغن بدون کلسترول یا بنزین بدون سرب یا آدامس بدون قند می تونیم بعد از اون ماده کلمه Free رو بیاریم که به معنی ” بدونه” هست

بدون شکر Sugar Free

I am looking for a sugar free cock

I am looking for cholesterol free oil

I am looking for lead free petrol

دارم دنبال زن بدون مادر می گردم I am looking for a mother free wife

به دو صورت استفاده می شودFree

یا به صورت پسوند ویا به صورت تک. اگر با پسون بیاد مثل Sugar Free یعنی” بدونه ” ولی اگر به صورت تک بیاد دو سه تا معنی داره

معنی اولش یعنی خالی

Free 1.خالی از نظر جا /2. آزاد/ 3. بیکار از لحاظ زمانی

Vacant خالی از نظر فضا- اتاق خالی

Jobless بیکار از لحاظ داشتن کار و شغل

Excuse me, is this seat free? این جا خالیه؟

Is your house vacant? خونت خالیه؟

بیکاری بمونی اینجا؟ (وسط جمله میخواهیم فعل اضافه کنیم بنابراین از to کمک میگیریم)

Are you free to stay here? / type my letters?/ iron my clothes?/ eat dinner together

دنبال یک کتاب نایاب می گردم I am looking for a rare book

دارم دنبال یه ماشین لباس شویی می گردم I am looking for a dishwasher

داری دنبال این مدل می گردی Are you looking for this model?

دارم دنبال یه تخت تاشو می گردم I am looking for sofa bed

دارم دنبال یه دی وی دی پلیر می گردم I am looking for a DVD/Player

دارم دنبال یه دستگاهی می گردم که هم دی وی دی پلیر باشه هم رکوردر و هم ام پی تری پلیر

I am looking for a DVD player and recorder and mp3player all in one

درواقع این جور دستگاه ها رو که دارای امکانات یا شرایط متفاوتی هستند پشت سر هم میاریم و در آخر می گیم که all in one

دارم دنبال پاتوق شوهرت می گردم I am looking for your husband’s cozy place

داری دنبال کجا می گردی Where are you looking for

دارم دنبال یه جای دنج می گردم I am looking for out of the way spot

ممکنه داخل ماشینتون رو ببینم May I see inside your car

-Excuse me

-Is this seat free?

-Yes it is

-Is it ok if I seat here?

-Is that your news paper?

-yes it is

-May I borrow it

اشکالی نداره اگه من اینجا بشینم؟

Is it ok if I seat here?/park here?/ marry again?/change my seat?/ dance with you?/ serve the dinner late?/ اشکالی نداره…

Is it ok if i lock the door?

Is it ok if i switch the channelاشکالی نداره اگه من کانال رو عوض کنم

Is it ok if i marry again?

Is it ok if i come with you?اشکالی نداره اگه من باهات بیام

Is it ok if I serve leftovers for dinner tonight? از قبل باقیمانده

Is it ok if I swim here in the nude? لخت

Is it ok if i take a nap? اشکالی نداره اگه من اینجا چرت بزنم

Is it ok if i swim here?اشکالی نداره اگه من اینجا شنا کنم

in the nude به صورت لخت

Is it ok if i teach here in the nude? اشکالی نداره من اینجا لخت درس بدم

Is that your news paper?

May I borrow it?/your car/ your ring/gun تفنگ/

May i borrow your car for two nights? میتونم ماشینتو واسه دو روز قرض بگیرم

May i borrow your cassette for two nights? میتونم کاستتو واسه دو روز قرض بگیرم

May i borrow 10 pounds?

Until tommorrow تا فردا

May i borrow 10 pounds until pay dayتا اخر برج

Due time موقع مقرر

May i borrow it? ممکنه قرضش بگیرم

May i borrow it for 10 minutesمیشه 10 دقیقه ازت قرضش بگیرم

Proverb:

There is no smoke without fire. تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها


دانلود ترم مقدماتی جلسه هفتم:

دانلود کلاس استاد میرزایی مدرس زبان انگلیسی | دانلود سی دی استاد مهران میرزایی مدرس زبان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 3 =