دانلود رایگان آموزش مکالمه انگلیسی | دانلود رایگان سی دی مهران میرزایی مدرس زبان | استاد مهران میرزایی | دانلود رایگان آموزش زبان مهران میرزایی|استاد مهران میرزایی مدرس زبان

بهترین و کاربردی ترین مجموعه حال حاضر آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مجموعه صوتی

Dideban

با استاد مهران ميرزايي


ترم مقدماتی جلسه هشتم :

What kind of magazine are you reading?

I haven’t got address may I borrow your car for 2 hours?

Have you got any luggage? Shall I get it for you?بلندش کنم برات ؟

Don’t go in نرو تو my father is watching TV

Would you like to come to a party می خوای بیای / birthday party/ wedding /picnic / barbeque /

پیک نیک یعنی گردش عادی ولی باربکیو یعنی گردشی که نصف روز طول می کشد. لزوما در آن کباب سرو نمی شود!!

Well I would like to/ I’d like to جواب would you like است

I wouldn’t

by all means با کمال میل

when is it? On Saturday evening

what a pity چه حیف/ what a shame چه حیف

I am busy کار دارم، گرفتارم/I am fully tide up سرم شلوغه /I am up to my eyes تا خرخره گرفتارم

What a shame I am up to my eyes this Saturday

What are you doing?

To be + verb+ ing در دو ساختار بکار می رود:

1- حال استمراری… دارم، داری

2- آینده قطعی

I am calling you tonight امشب بهت زنگ می زنم (آینده قطعی)
از روی معنی کلی جمله و جمله قبل و بعد متوجه می شویم که این آینده قطعی است یا زمان استمراری

Don’t cry, I am staying here

Don’t wait for me for dinner, I am eating dinner out

My mother is staying tonight

Would you like to change your cloths? No, I am changing my cloths after the dinner

Come to my party, pitter is coming to my party tonight

She is coming میاد

I am coming back بر می گردم

I am worried about my cassette, I am changing it for you

Hurry up, I would like to lock the door

Go out I have got a key I am locking the door

I am going to the north next week, what about you? I am staying here

I am watching TV I am washing the dishes after this film

I haven’t got a record, , don’t worry I am buying a recorder on the way سر راه

Shall we wait for your husband for dinner? No lets serve the dinner, he is eating dinner in the office

سوال قطعی منظور این نیست که جواب اش قطعی باشد. می خواهیم خودمان قطعا مطمئن باشیم

Is your mother staying here tonight? Don’t worry she is going home

Is your sister coming today? Are you coming back until break time? I am coming back

Iam going home I am very tired. Are you recording the class for me?

Yes. Put it on the table. I am recording for you بذارش رو میز. برات ضبط می کنم

Where are you going next week?

I am going to the north, are you coming with me
No I am staying in Tehran, but my mother is coming with you.

We haven’t got any bread for dinner, what shall I do? Are you buying on the way?
Don’t go out I am buying some bread on the way.

What are you doing? / What are you doing tonight? What is your mother doing tomorrow?
I am doing my home work.

Really?

Another time perhaps. فرصت زیاده… ایشالا یه وقت دیگه

Thanks any way به هر حال ممنونم

Would you like to come to a party? Are you coming to a party?

When are you going? کی می ری؟

I am going tonight after the class. Are you coming with me?

Shall I com? بیام؟

I am staying here I am tired

I showed you the ropes. من راه را به شما نشان دادم قلق را نشان دادم

فعل های ایستایی دارم داری نمی گیرد. فعلهایی که حرکت آن را می توان دید دارم داری می گیرد. مثلا نشستن در حال انجام است ولی حرکتی ندارد. دارم داری نمی گیرد ولی استمراری است. 5 فعل است

1- به تن داشتن.. پوشیدن wear

What are you wearing? I am wearing coat. چی پوشیدی ؟

Jeanشلوار جین /Trousersشلوار پارچه ای / veil چادر / socks جوراب/ watch/ necklace گردنبند / ring / ear ring/ bracelet دستبند/ tie/

Why is your mother wearing scarf?

Are you wearing a ring? انگشتر انداختی

What perfume are you wearing? چه عطری زدی
هر آنچه روی بدن بنشیند

wearing می شود

Peter is standing out side the cinema.

My father is standing at the door

Why are you standing at the door? Go out. چرا دم در ایستادی برو بیرون

Is that man standing at the door , your father?

مردی که دم درب ایستاده پدرته؟ در اینجا از is فاکتور گرفته شده

Is that man standing at the door, laughing, smoking cigarette, reading a news paper, speaking to your father, , your college?

Is that man wink at you , whistling, wearing a tie, parking a car, your fiancé?

whistle سوت زدن
wink at چشمک زدن
Look at نگاه کردن

What is that man standing at the door, doing/crying?

He is waiting for his girl friend

Who is he waiting for?

Are you waiting for your brother? What are you waiting for?

He is looking at his watch over and over.

Why are you looking at me like this? اینجوری

Because he is late. To be + late دیر کردن

Why are you so late? چرا اینقد دیر کردی؟

An old man is coming out of the cinema. A young man is going into the cinema
A boy is running up the steps , a girl is running down the steps بالا و پایین رفتن از پله ها

A woman is buying a ticket from the cashier.

Some people are queuing outside the cinema

Where is my mother sitting? مادر من کجا نشسته

Proverb:

See no evil hear no evil شتر دیدی ندیدی


دانلود ترم مقدماتی جلسه هشتم:

دانلود کلاس استاد میرزایی مدرس زبان انگلیسی | دانلود سی دی استاد مهران میرزایی مدرس زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =