دانلود رایگان آموزش مکالمه انگلیسی | دانلود رایگان سی دی مهران میرزایی مدرس زبان | استاد مهران میرزایی | دانلود رایگان آموزش زبان مهران میرزایی|استاد مهران میرزایی مدرس زبان

بهترین و کاربردی ترین مجموعه حال حاضر آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مجموعه صوتی

Dideban

با استاد مهران ميرزايي


ترم مقدماتی جلسه نهم :

To be + going+ to-ganna

قبل از شروع درس یکم از درس های قبلی رو مرور می کنیم.

این بخش خیلی مهمه. لطفا هر جمله ای رو که مشکل داشتین حتما به درسش مراجعه کنین.

Why are you looking at me like this? چرا داری اینجوری نگام می کنی

Who is that man standing at the door? آون آقا کیه دم در ایستاده

Why are you angry with me? چرا از دست من عصبانی هستی

I am telling you everything later. بعدا همه چیز رو بهت می گم

Is it ok if I cancel the class? اشکالی نداره من کلاس رو کنسل کنم

Would you like to stay here or come with me?

Are you free to eat dinner together? بیکاری باهم غذا بخوریم

Where is your mother sitting? I am looking for herمادرت کجا نشسته دارم دنبالش می گردم

Could you show me the rope please? میشه قلقش رو نشونم بدی

I can’t do anything من هیچ کاری بلد نیستم

I am fully tide upمن سرم شلوغه

I am showing you everything tonight امشب همه رو نشونت می دم

Can you understand me? I am broke میتونی درکم کنی؟ من عاص و پاسم

When are you coming back? کی بر میگردی

I am in a hurry عجله دارم

I haven’t got any thing to sayچیزی برای گفتن ندارم

What shall I say?

I am speaking to her later. بعدا باهاش صحبت می کنم

I would like to start the classمی خواهم کلاس رو شروع کنم

Is your husband coming today? شوهرت امروز میاد

Why is your mother looking at me over and overچرا مادرت همش به من نگاه میکنه?

Has she got any problems with me?

Would you like to draw a cheque? میخوای چک بکشی

I am paying you in cashنقدا بهت می دم

I would like some information about your jobیسری اطلاعات می خواستم در مورد شغلتون

Oh dear. Look at thisاوه خدای من اینجارو نگاه

She is cheatingداره تقلب می کنه

Life is terrible. I haven’t got anythingزندگی افتضاحه من هیچ چیزی ندارم

Are you buying recorder for me? یه ریکوردر برام می خری

Would you like to take a nap? می خوای یه چرت بزنی

You look tired

I am coming with you. I haven’t got any problemsمن مشکلی ندارم باهات میام

I am killing you

Finally I am killing you one day بالاخره یه روز می کشمت

I am fullسیرم

Is it ok if I take a doggy bags? اشکالی نداره اگه غذای مونده رو ببرم

توجه کنیم که غذای خونه میشه leftovers و غذای مونده رستوران میشه doggy bag

What are you waiting for? Let’s startمنتظر چی هستین. بزار شروع کنیم

Let’s serve the dinner. She is eating dinner outشام رو بکش. اون بیرون غذا می خوره

What are you doing for your brother’s birthday? برای تولد برادرت چیکار میکنی

What shall I do? I am buying a ring for himچیکار کنم. من یه انگشتر براش می خرم

Why are you looking at me like this? Have you got any problems with me? مشکلی با من داری

Could you take me to the airport? I haven’t got any address میشه من رو تا فرودگاه ببری. من هیچ آدرسی ندارم

Wait for minutes. I am taking a taxi for you.چند دقیقه صبر کن. برات تاکسی بگیرم

Get in the house بفرمایین داخل

I am taking it for youبراتون میارم

Is it ok if I call the nature here?

Why are you reading my letters without my permission? چرا بدون اجازه من نامه هام رو می خونی

What shall I order? چی سفارش بدم

I am not comfortable here. Shall I change my seat? اینجا راحت نیستم جام رو عوض کنم

May I borrow 10 pounds until pay day?

I haven’t got any problems. When are you paying my money back? کی پولم رو بهم بر میگردونی

She is sitting here in the nude. Laughing over and over.

Why is your mother sitting here nagging over and overمدام داره غر می زنه

There aren’t any seat here

I am paying your money back tomorrow

My mother is coming here for dinnerمادرم واسه شام میاد

I am looking for a new model of suits. Could you show me that model in the window?

من دنبال یه کت شلوار جدید میگردم. میشه اون مدل پشت ویترین رو نشونم بدین

My father is going to the north tomorrow. Are you going with him?

Is your mother coming to the party?

Is it ok if I hold the class here? اشکالی نداره اگه من کلاس رو اینجا برگزار کنم

I am getting من میگیرم

Supposing the weather is cloudy, it is thundering and lightning. Anticipate the weather about the future

It is going to rain

To be + going+ to آینده غیر قطعی

به تنهایی هیچ معنی ای نمی دهد. وقتی با فعل آمد معنی فعل بعد از خود را به آینده تبدیل می کند. آینده ای همراه با شک و تردید. بصورت: می‌خوام /قراره/ بناست/ شاید/ قصد دارم.. معنی می شود

I am going to sell my house می خوام خونمو بفروشم

نکته: چون در این ساختار going هست به اشتباه بصورت دارم می رم و رفتن ترجمه می شود در صورتیکه going برای ساختار جمله است. مثال:

I am going to Paris tomorrow آینده قطعی/ استمراری : فرا می رم پاریس/ دارم می رم پاریس

I am going to go Paris tomorrow آینده غیرقطعی : می خوام برم پاریس

I am flying to Manchester this Wednesday آینده قطعی/ استمراری

I am going to fly to Manchester this Wednesday آینده غیرقطعی

I am visiting my mother tonight

I am going to visit my mother tonight

سوالی

Are you visiting me tonight? امشب بهم زنگ می زنی

Are you going to visit me tonight? می خوای/قراره امشب بهم سر بزنی

Retire بازنشسته شدن

Retired آدم بازنشسته

Retirement دوران بازنشستگی

My father is going to retire this year

My father is retiring this year

When are you going to retire? کی می خوای بازنشسته بشی

My father is going to open a shop in bazar بازار

Market بازار اقتصادی

I am opening a shop here من یه مغازه اینجا می زنم

Resign استعفا دادن

My colleague is going to resign this month. Why are you going to resign?

My husband is going to invest in a foreign company.

Are you investing here in the future?

Why are you going to invest here? چرا می خوای اینجا سرمایه گذاری کنی

My mother is going to invite your friends

Who is your mother going to invite?/ who is your mother inviting?

I am going to apply for immigration to Canada this year./I am applying for immigration this year.

My boyfriend is going to break up with me قطع کردن رابطه

The emphasis on the meaning of to be going to is stronger than would like

از این به بعد:

Going to= ganna

When are you ganna leave your job? We are ganna leave here tomorrow

What are you ganna do first/after this course?

What is your husband ganna do after retirement?

What are you ganna do after marriage?

What are you doing first?/what are you ganna do first?

You haven’t got a vila in the north, what are you ganna do there? My father is ganna rent a vila for me.

I have got this house, are you renting here?

Rent اجاره کردن وسایل و اشیا

Hire اجاره کردن آدم

I am ganna hire a Lawyer for you وکیل / I am hiring a lawyer for you

Where is he ganna take his girlfriend to?

When are you ganna take me to the park? I am ganna take my mother to doctor.

Are you taking me to doctor today?

Pick up دنبال کسی رفتن

I am ganna pick up my mother at 10 o’clock today.

I am picking you up after the class.

Is your husband picking you up tonight?

Don’t pull my leg سر به سرم نذار

Insurance company

Work in the bank // Work for company بانک ها استثنا هستند

I am ganna work for the insurance company

Is your brother ganna work for EKO after university?

He is ganna work for foreign company

Where are you ganna work?

What is your son ganna do as a job in the future?

What are you ganna do?

At First, I am ganna rent a big car, Meet my girlfriend and take her to an expensive restaurant.

We are ganna have stake and drink Champagne.

Have= eat

What a bout you fred?

My wife is ganna pick me up outside the prison. We are ganna have/eat tea with her mother.

Tea عصرانه / چای

With her mother? You are joking/you are pulling my leg

No I am not joking. I am ganna work for my mother in law

Really you are not ganna work for your mother in law?

Yes she has got a little coffee in London

What are you ganna do there?

I am ganna wash up

What?? Wash up?

I am not ganna work. I am ganna have a good time. خوش گذراندن

You are luckyخوش شانسی / you are unlucky بد شانسی/ you are lucky in the nick of time سر به زنگاه دقیقه نود

I am ganna rob a bank next week

Why?

Because I am happy in prison

Who are you married?

When are you ganna get married?

فرق married و get married ؟؟

Proverb:

“There is life in the old dog yet” هنوز که هنوزه دود از کنده بیرون میاد


ترم مقدماتی جلسه نهم:

دانلود کلاس استاد میرزایی مدرس زبان انگلیسی | دانلود سی دی استاد مهران میرزایی مدرس زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + هفت =