برای مشاهده آموزش ترجمه کلیک نمایید

آموزش فن ترجمه به روش گشتاری از جدیدترین روش های فن ترجمه می باشد که پس از پایان دوره زبان آموزان به راحتی می توانند تمامی مقالات و متون را آنالیز و ترجمه نمایند.