عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی

عذرخواهی کردن در زبان انگلیسی Apologizing


در این پست جملات مورد نیاز برای عذرخواهی کردن در موارد مختلف، ارائه شده است.

ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی عبارات Sorryو یا I’m Sorryمی باشد.

در پاسخ به آن می توان از این عبارات استفاده نمود. اشکالی ندارد- عیبی ندارد :It’s okو یا مهم نیست: Never mind

1- واقعا متأسفم.

I’m really sorry

2- خیلی متأسفم.

I’m awfully sorry

3- خیلی خیلی متأسفم. (شکل قوی عذرخواهی)

I’m really awfully sorry.

4- اهمتی ندارد. (برای پاسخ به عذرخواهی)

It doesn’t matter.

5- اشکالی نداره. این چیزها پیش میاد.

It’s ok. These things happen.

6- ببخشید کتابت را گم کردم.

I’m sorry for losing your book.

7- ببخشید دیر کردم.

I’m sorry I’m late.

8- اشکالی نداره. بیایید و بنشینید.

It doesn’t matter. Come in and sit down.

9- عذر می خواهم که دیروز به ادبی کردم.

I’m sorry for being rude yesterday.

در موقعیت های رسمی و یا مکاتبات از عبارات زیر استفاده می شود.

10- عذر خواهی می کنم/ پوزش می خواهم.

My apologies

11- لطفا عذرخواهی بنده را بپذیرید.

Please accept my apologies.

12- من یک عذرخواهی به شما بدهکارم.

I owe you an apology.

13- لطفا عذرخواهی مرا به خاطر تأخیر بپذیرید.

Please accept my apologies for the delay.

14- بسیار خوب عذرخواهیتان پذیرفته شد. (برای شوخی و به حالت دوستانه)

Ok. Your apology is accepted.

15- از اینکه زحمتتان میدم معذرت میخوام.

I’m sorry to have troubled you.

16- از اینکه مزاحمتون می شم، معذرت می خوام.

I’m sorry to bother you.

17- اشکالی نداره، اصلا حرف رو هم نزن، درک می کنم.

That’s all right. Don’t mention it. I understand.

18- ببخشید، مزاحم شما هستم؟

Excuse me. Am I disturbing you?

19- معذرت می خوام منظوری نداشتم / متوجه نشدم.

I’m sorry. I didn’t mean to/ realize.

20- معذرت می خوام که باید اینو بهتون بگم، اما

I’m sorry I have to tell you this, but …

21- متأسفیم باید به اطلاع برسانیم که … (در موقیعت های خیلی رسمی)

We regret to inform you that

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 4 =