مکالمات روزمره-مکالمات در کلاس درس

مکالمات در کلاس درس – آنچه معلم می گوید

Classroom language – what the teacher says


1- کتابهایتان را باز کنید و صفحه 20 را بیاورید.

Open up your book to page 20

2- ورق بزنید/ به صفحه بعد برید.

Turn the page over

3- لطفا تکالیفتان را تحویل دهید.

Hand in your homework, please

4- گوش کنید و بعد از من تکرار کنید.

Listen and repeat after me

5- این مکالمه  را حفظ کنید.

Learn this dialog by heart

6- معنی لغات جدید را پیدا کنید.

Look up the new words

7- لطفا صاف بنشین (درست بنشین)

Sit up, please

8- لطفا یه نفر پنجره رو باز کنه

Some one please open the window

9- مینا کنار سارا بنیشین و با او تمرین کن.

Mina, sit with Sara and practice with her

10- جلسه بعد از شما امتحان می گیرم.

I’m going to give you an exam next session

11- یک جلسه جبرانی لازم داریم.

We need a make up

12- کدام صفحه هستیم/ درسمان کجاست؟

What page are we on

13- کارتان تموم شد؟ (وقتی معلم کاری را از دانش آموزان می خواهد)

Are you done / Have you finished

14- بلند تر صحبت کن. نمی تونم صدات رو بشنوم.

Can you speak up? I can’t hear you

15- همه حاضرند؟

Is everybody ready

16- ثبت نام کرده ای؟

Have your enrolled

17- لطفا صحبت نکنید.

No talking please

18- سارا پاراگراف اول را بلند بخوان.

Sara, reed the first paragraph out loud

19- این جدول رو توی دفترتان بنویسید.

Copy this chart into your notebooks

20- مینا، تو از کلاس عقبی. باید سعی کنی خودت را به کلاس برسونی.

Mina you’re behind the class. You must try and catch up with the class

21- تا حالا سه جلسه غیبت داشته ای.

You’ve missed three sessions so far

22- شما قرار بود یک انشاء بنویسید.

You were supposed to write a composition

23- وقت حضور و غیاب است.

It’s time to call and roll now

24- می خوام نمره های امتحان را برایتان بخوانم.

I want to read out your test scores to you

25- اگر یک جلسه دیگر غیبت کنی از امتحان محروم خواهی شد.

If you miss one more session, you’ll be disqualified from the exam

26- همه تکالیفشان را تحویل داده اند؟

Has everybody handed in their homework

27- زنگ چه ساعتی می خورد؟

What time does the bell go

28- می خواهید نوار را یکبار دیگه بگذارم؟

Shall I play the tape one more time

29- لطفا مقداری کچ برای من بیار.

 will you fetch me some chalk, please

30 مریم یک صندلی آنطرف تر بنشین تا بتونی با رویا تمرین کنی.

Maryam, move over one seat so you can practice with Roya

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 4 =