مکالمات روزمره انگلیسی-اصلاحات عامیانه انگلیسی

20 اصطلاح ضروری در مکالمات روزمره انگلیسی

در این پست 20 اصطلاح ضروری و رایجی که در مکالمات روزمره زبان انگلیسی کاربرد دارد به همراه ترجمه فارسی و مثال ارائه گردیده است: 1. What’s up? چه خبره؟ There are lots of rumors about you and Jennifer. What’s ادامه مطلب